world currency trading

Kulturentré

♦ Kort info om Kulturentré:
7 -17 juni 2011 gick startskottet för Norrbottens Läns Landsting satsning ‘Kulturentré’! Under 10 dagars tid sjöd det av kultur av alla de slag på Sunderby sjukhus i Luleå!
‘Kulturentré’  har sedan kommit till alla sjukhus i Norrbotten och det sista arrangemanget var i Kalix v. 4 -2013.
Jag och kollegan Lena har hållit i workshops med skapande aktiviteter på alla sjukhus i länet under 2011-13. Patienter, besökare, anhöriga, personal fick skapa en gemensam bild. På samtliga sjukhus har vi också hängt en utställning med bilder som deltagarna i vårt projekt FärgRik har gjort samt ett presentationsmaterial om projektet.

Så här tänker Norrbottens Läns Landsting om kulturens betydelse för hälsan:

”Norrbottens läns landsting anser att satsningar på kultur och hälsa är viktigt. Landstingets uppgift är bland annat att öka kunskapen om nya rön inom vården och stimulera till tillämpning av evidensbaserade behandlingsformer. Kopplingen mellan kultur och hälsa blir en viktig pusselbit inom vården och i förebyggande folkhälsoarbete ”. (kopierat från NLL:s hemsida).

Här ser du några bilder från vår workshop:


Mer info om NLL:s kultursatsning kan du hitta via dessa länkar:
Kulturentré
- Program Kulturentré

Artiklar
Kulturentré öppnad på Sunderby sjukhus
Avslutningen dansade ut med tango
Norrbottens Kuriren – Kultur ska ge friska….
NSD – Bar mage bra för hälsan
NSD – Kultur gör entré på sjukhus
NSD – Kultur för hälsans skull

Min blogg
Kulturen gör entré på Sunderby sjukhus
Kulturentré igen
Kulturentré med NLL IV
Kulturentré i Kalix