world currency trading

Projekt

Jag är mycket intresserad av att jobba i konstprojekt i samverkan med organisationer, föreningar, myndigheter, nätverk m.m.
Min kompetens som konstnär och konstpedagog samt att jag i grunden är utbildad Leg. Artbetsterapeut gör att jag har intresse av att driva och samarbeta i projekt inriktat mot Kultur och Hälsa.
Jag är även intresserad av andra typer av projekt där konst, kultur och den kreativa processen är i fokus.
Här nedan kan du läsa lite om de projekt jag jobbar och har jobbat med.

PÅGÅENDE PROJEKT

Konstprojektet Nyfiken Grön – Ett projekt för barn med rörlig bild.
Start 16 september. Läs mer under flik Nyfiken Grön.

Kulturentré - Medverkar i Norrbottens Läns Landstings satsning med kultur i vården.
-  Sunderby sjukhus 7 – 17 juni 2011.  Läs mer under flik Kulturentré.

Konstprojektet FärgRik – En Hälsoaktivitet med Färg & Form.
Projekttid Del I: 23 september – 7 december 2010. Del II : 3 februari 2011 –  8 september 2011.
Ett Kultur & Hälsa projekt i samarbete med NLL och i samverkan med Stadsvikens VC och Konsthallen Kulturens Hus i Luleå. Läs mer under flik FärgRik.

TIDIGARE PROJEKT

Konstprojektet ”Skapande Konst”.
Projekttid 17 augusti – 19 december -07 + augusti – december ht -08.
Ett Kultur & Hälsa projekt förlagt på Garnis Rehabcentrer i Boden i  samverkan  med Norrbottens Läns Landsting och Sunderby Folkhögskola. Läs mer under flik Skapande Konst.

Bildskola FUB Luleå
Bildskola för medlemmar i FUB Luleå – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Start hösten -05.
Läs mer under flik Bildskola FUB Luleå.

”Öppet Hus” för funktionshindrade barn.
Våren -05. En ”Öppet Hus”-dag  för funktionshindrade barn i samarbete med Barnhabiliteringen på  Sunderby Sjukhus och Konsthallen i Luleå. Läs mer under flik Öppet Hus.