world currency trading

FärgRik

Projektrapport: FärgRik – Att söka den läkande kraften i  Kulturen

♦ Kort sammanfattning:

Projektet är ett ”Kultur & Hälsa” projekt som riktar sig kvinnor med dokumenterad ohälsa och problematik i form av utmattningssyndrom, depression, stress och smärta.
Projektet drivs i samarbete med Norrbottens Läns Landsting, projektledare är jag och kollegan Lena Sundbom. Vi samverkar med primärvården i Luleå. Projektet är förlagt till Konsthallen på Kulturens hus i Luleå.

Syfte: Det är ett pilotprojekt där vi undersöker om konst och skapande aktiviteter kan öka känslan för glädje och välbefinnande samt om det i sin tur kan förbättra det generella hälsotillståndet hos målgruppen.

Metod: Metoden är ett processinriktat arbetssätt där processen är det centrala och där själva glädjen, lusten och upplevelsen är basen.Vår vision, i förlängningen, är att vården ska kunna skriva ”Kultur på recept” som ett komplement till traditionell vård.

♦ Projekttid
Del I: Start 23 september t.o.m. 7 december 2010.
Del II: Start 3 februari 2011 t.o.m 8 september 2011.
Den andra delen var en mer fördjupad studie där vi tagit med oss erfarenheterna från den första delen med och gjorde något liten förändring och påbyggnad av innehållet i själva grupptillfällena. Vi har också undersökt  och försökt  skapa förutsättningar för att en vetenskaplig studie ska kunna genomföras på projektet.

September 2011
Vi har nu haft den sista träffen med gruppen den 8/9. Projektet har visat goda resultat och vi har tagit kontakter med Luleå tekniska Universitet som är intresserade av att titta lite närmare på projektet.

Gruppdeltagarna har nu gått in i en annan fas och har nu i första skedet deltagit i 2 st Fokusgrupps-intervjuer under ledning av disp. sjukgymnasten Lilly Ekenberg.  Med hjälp av dessa intervjuer ska vi försöka hitta intressanta frågeställningar som kan ligga till grund för vidare forskning. Prel. ska också ett dialogseminarium genomföras kring årsskiftet 2011-2012 om projektet. (mer info.  om detta kommer senare).
Deltagarna i gruppen har beslutat att fortsätta på egen hand med gemensamma träffar. De ska bl.a försöka bilda en kamratcirkel via något studieförbund i kommunen.

Läs mer om projektet på NLL:s hemsida.

Här kan ni se några övningar som deltagarna fått göra: