world currency trading

Skapande Konst

Kort sammanfattning:
Det här är ett ”Kultur & Hälsa” projekt förlagt på Garnis Rehabcenter Boden i samverkan  med Norrbottens Läns Landsting, Garnis Rehabcenter och Sunderby Folkhögskola där jag står som projektledare.

Målgrupp i pilotprojektet var Garnis Rehabcenter’s gäster. Garnis Rehabcenter har ett länsövergripende uppdrag och tar emot patienter från 16 år och uppåt inom områdena neurologi och långvarig smärta. (Läs mer om Garnis Rehabcenter HÄR)

Film om projektet – Skapande Konst

Se hela filmen på NLL hemsida

Syfte:
Projektet syfte var att undersöka om konst under ledning av kulturarbetare kan fungera som ett kompletterande verktyg i rehabiliteringsprocessen och verka hälsofrämjande för målgruppen.
En tanke var också att ge gruppdeltagarna möjlighet att prova på olika skapande aktiviteter och genom det initiera till eget skapande i hemmet efter rehabiliteringsperiodens avslut. Projektet drevs i linje med Garnis Rehabcenters rehabfilosofi (läs mer om Garnis rehabcenter i länken ovan).

Metod:
Ett process- och lösningsfokuserat arbetssätt där processen var det centrala och själva upplevelsen, glädjen och lusten var basen. Deltagarna fick prova på en mängd olika skapande aktiviteter samt en möjlighet att uttrycka sin livssituation i skapande verksamhet.
Konst och olika typer av skapande aktiviteter fungerade under projekttiden som en del i den rehabilitering som Garnis Rehabcenter erbjöd sina gäster under deras 2½ veckas rehabilitering. Deltagande var frivilligt och uppskattades av deltagarna.
Personalen på rehabcentret fick introduktion, både praktiskt och teoretisk, om olika typer av konstaktiviter så att de kunde fortsätta själva med konst aktiviterna efter projektets avslut.

♦ Projekttid:
Del I: Start 17 augusti – 19 december 2007
Del II: Start augusti – december 2008

Läs mer på NLL:s hemsida.