world currency trading

Bildskola FUB Luleå

Kort sammanfattning:
Det här är ett projekt med en bildskolan för FUB:s medlemmar (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn och vuxna) i Luleå.  Bildskolan startade som ett försök hösten 2005 på Konstens Hus (numera Konsthallen Luleå).
Konsthallen i Luleå har under många år bedrivit pedagogisk verksamhet i form av bl.a. bildskolor för barn och unga.

Bildskolans arbetsidé
på konsthallen är: Att med Konsthallens utställningar som inspiration stimulera till att prova på olika tekniker och material. Att våga och vilja experimentera.  Det övergripande målet när de jobbar i ateljén är att inspirera och entusiasmera människor att våga prova på olika material och uttryck i bild och form…läs mer om den pedagogiska verksamheten på Konsthallen (HÄR).

Jag tyckte att det skulle vara intressant att kunna erbjuda FUB:s medlemmar att prova på att jobba med färg & form efter deras förutsättningar och tog kontakt med ansvarig på Konsthallen och de ställde sig positiva till idén.  Så började det hela och vi startade den första bildskolan hösten 2005 med 7 deltagare!

Det hela föll ut väl, deltagarna och deras anhöriga uppskattade projektet mycket och ville fortsätta med bildskolan. Den har, sedan starten hösten -05,  pågått varje termin. Bildskolan för FUB:s medlemmar ingår numera som ett ordinarie inslag i Konsthallens bildskoleverksamhet. Jag slutade som konstpedagog för den gruppen ht -08 och gruppen har nu en ny konstpedagog/ledare.

Här ser ni några exempel på vårt arbete i bildskolan:

- Nordnytt har sänt ett inslag i de lokala nyhetssändningarna om oss. Se film (HÄR)….kommer mer info…
- NSD:  Sommaren – 07 uppmärksammade en journalist på NSD – Norrländska Socialdemokraten, våran verksamhet och gjorde ett reportage i tidningen. Läs artikel (HÄR).
- Lokala TV4 gjorde sedan ett inslag på morgonnyheterna om bildskolan. Jag och en av deltagarna inbjöds till ”Morgonsoffan”! Se film (HÄR)…kommer mer info…