world currency trading

Öppet Hus

Våren 2005 tog jag initiativ till och ordnade en ”Öppet Hus”-dag  för funktionshindrade barn i samarbete med Barnhabiliteringen på  Sunderby Sjukhus och Konsthallen i Luleå. Barnen fick en inbjudan via Barnhabiliteringen/Sunderby sjukhus.

Syftet var att barnen, som hade olika funktionshinder, skulle få chansen att prova på att jobba med olika kreativa skapande övningar. Utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn är relativt begränsat och just konst och skapande är något som alla kan göra.
Under dagen fick barnen chans att prova bl.a. måleri, ull, skulptur m.m.