world currency trading

Jobb

Anställningar
- 2013 Konsthallen Luleå. Konstpedagog & info assistent 6 maj–ffa
- 2012 Vintersol/rehab.anläggning arbetsterapeut & personlig assistent 20 oktober–2 april -13
- 2012 Konsthallen Luleå Konstpedagog och infp.ass.(maj-okt)
- 2011 Vintersol /rehabiliteringsanläggning, Teneriffa, arbetsterapeut f.o.m. 16 oktober –2 april -12
- 2010 Konsthallen/Luleå. Konstpedagog & i receptionen. Håller bl.a i en bildskola för barn.
- 2008-2010 Galleri SKÅDA, galleriansvarig. Skådebanan Norrbotten i Luleå.
- 2006 Start av eget företag med bl.a kursverksamhet inom konst/konsthantverk och kultur.
- 2005 – 08 Konsthallen/Luleå. Timanställd som konstpedagog via Kulturförvaltningen Luleå.
- 2000 LTU/Inst. för Arbetsvetenskap. Praktisk projektledare i EU-projekt  ”IT för funktionshindrade”
- 1999 – 2000 LTU/Institutionen för Hälsovetenskap. Lärare på Arbetsterapi programmet.
- 1999 Vårdhögskolan Boden. Lärare på Arbetsterapi programmet.
- 1988 – 2000 Kalix sjukhus, Leg. Arbetsterapeut inom somatisk vård, inrikt. neurologi & hjärnskaderehabilitering.

Uppdrag
- 2014  NLL Kulturentré på Sunderby sjukhus. Konstaktivitet under ‘Hälsoveckan’ på sjukhuset.
- 2012 Föreläsning om projekt ‘FärgRik‘ – Kulturens Hus/Konsthallen i Luleå
- 2011  Start konstprojektet ”Nyfiken Grön” – Arbete med rörlig bild och barn (info projekt Nyfiken Grön) Pågår fortfarande…
- 2011 – 13  Kulturentré på Sunderby sjukhus Luleå (info Kulturentré och NLL hemsida)
- 2011  Luleå kommun/Malmuddens jobbverksamhet. Konstpedagogisk insats – personalutbildning inom konst.
- 2010 Bodens Kommun/Äldreomsorg, anlitad för konstpedagogiska insatser vid ’Nationella anhörigdagen’ 6 oktober.
- 2010  Start av Projekt FärgRik. Ett kultur & Hälsa projekt (info Projekt FärgRik).
- 2007-08 Projektledare ”Skapande Konst”. Ett Kultur & Hälsa projekt (info Skapande Konst).
- 2007  Konstpedagogiska insatser ABF Boden, En kulturdag för funktionshindrade.
- 2007  Hantverksmässan Arcus med ABF. Anlitad för att visa upp en del av deras kursinnehåll.
- 2007  Kursledare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Målarskola för FUB Luleå medlemmar.
- 2006, -07, -08 Kursledare hos ABF och Sensus inom keramik.
- f.o.m 2006 Flertalet frilans uppdrag. Konstpedagogiska insatser vid  Sunderby Folkhögskola/Konferens och Sunderby Folkhögskola/Unga Örnar.
- 2006  Projekt ”Änglar och demoner”. Frilansuppdrag vid Luleå Kommuns fotbollsskolor, samarr. med SISU-idrottsutbildarna, NLL, Luleå Kommun m.fl.
- 2006  Deltagande vid Kulturnatten i Luleå (samarr. Luleå kommun, NLL, Skådebanan Norrbotten/Luleå m.fl.) Utställning och arrangemang i museéiparken, 9 sep.
- 2005  ht Start av bildskola för förståndshandikappade…. (mer info Bildskola FUB Luleå).
- 2005  Arrangerade ”Öppet Hus” för funktionshindrade barn. En ”Prova-på” dag med konst….(mer info Öppet Hus)
- 2003  Barnens Kulturlördag, Kalix. Samarr. Kalix Kommun, Folkets Hus föreningen Barn & Kulturgrupp.